ساخت قطعات

مشکلات عدم دریافت خدمات مستمر از سوی تولید کنندگان سیستمهای کنترل و ابزار دقیق برای صنایع کشور هزینه های جانبی زیادی را باعث شده است. تغییر مکرر و سریع سیستمهای کنترل و  همچنین بحث تحریمهای بین المللی بسیاری از صنایع را اجبار به پذیرفتن بروز رسانی ناخواسته و یا تغییر کلی در سیستمهای کنترل به دلیل عدم دسترسی به یک قطعه نموده است.

شرکت کاردان صنعت دقیق بمنظور رفع مشکلات تهیه قطعات یدکی غیر قابل دسترس و یا از رده خارج،  اقدام به راه اندازی بخش تولید قطعات یدکی با استفاده از روش مهندسی معکوس و یا طراحی اولیه نموده است.

با توجه به اشراف مجموعه کارشناسی این شرکت در بحث سیستمهای کنترل و با تلفیق امکانات بالقوه الکترونیکی موجود در کشور تولید و طراحی پیچیده ترین اقلام سیستمهای کنترلی امکان پذیر شده است.

 

لذا این شرکت آمادگی لازم را در جهت تولید سفارشی قطعات سیستمهای کنترل از روی نمونه و همچنین تولید انبوه این قطعات را با توان داخلی دارا می باشد.