خلاصه اهم پروژه های صورت گرفته

·         تولید نرم افزارمربوط به سیستم کنترل DCS YOKOGAWA CS300 و سیستم  ESD PROSAFE RSو مشارکت در راه اندازی سکوی  پانزده  شرکت نفت و گاز پارس.

·         بروز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم MULCOM مربوط به پتروشیمی امیر کبیر واقع در ماهشهر.

·         بروز رسانی سیستم کنترل ESD پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی برای اولین بار در سطح کشور بدون نیاز به هیچگونه همکاری خارجی.

·         بروز رسانی نرم افزار DCS مربوط به YOKOGAWA CS3000 در پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی.

·         پروژه برنامه نویسی سیستم کنترل مربوط به سوخت رسانی سکوی اول شرکت نفت و گاز پارس.

·         تولید نرم افزار و راه اندازی سیستم ESD  و F&G  ایستگاه تقویت فشار گاز نور آباد منطقه 5 عملیات انتقال گاز.

         طراحی و برنامه نویسی DCSکنترل کننده مخازن جزیره خارک.